UITGEVER EN EIGENAAR

VVV-kantoor van Cap d’Agde Méditerranée
Hoofdkantoor: Bulle d’accueil – BP 544 – 34305 CAP D’AGDE Cedex – France
Tel. +33 (0)4 67 01 04 04
E-mail

SIRET: 318 404 647 00014

Intracommunautair Btw-nummer: FR51318404647

Directeur en publicatiemanager: Christian Bezes, Directeur

Ontwerp website:
Agence Wonderful
50 rue Didier Daurat
34170 Castelnau-le-Lez, France

DOEL VAN DE WEBSITE

De website www.capdagde.com is bedoeld om het toeristische aanbod van de bestemming Cap d’Agde Méditerranée te presenteren, dat wil zeggen het aanbod van de 20 gemeenten binnen de agglomeratie Hérault Méditerranée. De website is ook een manier om bezoekers en dienstverleners van de bestemming met elkaar in contact te brengen.

Het plaatsen van links naar de website www.capdagde.com wordt op aanvraag toegestaan, met uitzondering van koppelingen naar controverse, pornografische en racistische informatie of informatie die in bredere zin kwetsend is voor mensen.

AUTEURSRECHT & AANSPRAKELIJKHEID

De gebruiker erkent dat de inhoud van deze website en de diverse onderdelen ervan beschermd worden door het intellectueel eigendomsrecht en dat elke vorm van kopie, reproductie, verspreiding, verkoop of uitbuiting, op welke manier dan ook, strikt verboden is.

Websitebezoek geeft geen recht op het gebruik van de inhoud, zonder de toestemming van het VVV van Cap d’Agde Méditerranée. Voor elk gebruik van bronmateriaal (foto’s, icoontjes, teksten en inhoud met betrekking tot vormgeving, opmaak of structuur…) op deze website moet vooraf toestemming worden gevraagd aan het VVV-kantoor.

Het VVV-kantoor geeft toestemming voor het raadplegen van de inhoud van de website. Elke vorm van fotoreproductie, ook gedeeltelijk, is strikt verboden.

Voor publicatie controleert het VVV-kantoor van Cap d’Agde Méditerranée zoveel mogelijk de echtheid en conformiteit van de berichten en andere onderdelen die op de website komen te staan. Het VVV maakt hierbij uitsluitend gebruik van een inspanningsverplichting en garandeert in geen enkel geval de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie op de website.

Het VVV garandeert niet de kwaliteit van de producten, informatie of andere onderdelen, die gepresenteerd, gekocht of verkregen worden op basis van een advertentie, een bericht of een via de website verkregen aanbieding.

HOSTING

De website wordt gehost door Agence Wonderful, via zijn dienstverlener Ovéa.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De gebruiker van deze website moet zelf de juiste maatregelen treffen om zijn eigen data en/of software te beschermen tegen aanvallen van eventuele virussen op het internet.

Het VVV-kantoor van Cap d’Agde Méditerranée kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade na het gebruik van deze website of gerelateerde websites, en dan vooral bij het onderbreken van toegang tot deze websites, storingen op het internet, storingen bij de hosting provider van de websites of een deel ervan en het onderbreken van de dienstverlening vanwege onderhoud of updates.

WIJZIGING VAN DE WEBSITE

De uitgever behoudt zicht het recht voor om op elk moment en zonder aankondiging de inhoud en de disclaimer van deze website te wijzigen of te herzien. De gebruiker, uitgenodigd om deze waarschuwing voor het raadplegen van de website te lezen, dient op de hoogte te zijn van deze informatie en er zonder voorbehoud mee akkoord te gaan.

RESPECT VAN PRIVACY

Informatie die op deze website wordt verzameld is bedoeld voor het VVV-kantoor van Cap d’Agde Méditerranée. De informatie wordt in geen enkel geval doorgegeven aan derden. Alleen het VVV-kantoor van Cap d’Agde Méditerranée en technische dienstverleners die de persoonsgegevens verwerken hebben toegang tot deze informatie. Deze technische dienstverleners moeten de vertrouwelijkheid van deze informatie respecteren en deze uitsluitend gebruiken voor de handeling die van hen gevraagd wordt.

Conform de richtlijnen van artikel 34 van de wet n°78-17 van 06-01-1978, heb je voor deze informatie recht op toegang en rectificatie.

Alle informatie over het gebruik van je persoonsgegevens en de uitvoer van de rechten die je hebt op deze persoonsgegevens zijn beschikbaar op onze pagina privacybeleid

LINKS

De links naar andere websites op www.capdagde.com zijn uitsluitend bedoeld om je zo compleet mogelijke informatie te bieden. Bij het gebruik van deze links verlaat je de website www.capdagde.com.

Het VVV-kantoor van Cap d’Agde Méditerranée heeft de pagina van de actieve link nagetrokken, maar controleert niet en is niet aansprakelijk voor deze websites of de ontwikkeling van hun inhoud.

Het VVV-kantoor is daarom niet aansprakelijk voor deze websites of de informatie, software en andere documenten van deze websites, en ook niet voor de eventuele gevolgen door het gebruik ervan. Als je besluit de links op onze website te volgen, is dit volledig je eigen verantwoordelijkheid.

Links naar de website www.capdagde.com moeten via dit formulier bij het VVV worden gemeld. Het VVV heeft het recht om een link te verwijderen die niet conform zijn uitgeversbeleid is, of niet is toegestaan.