De verbazingwekkende overblijfselen van de Via Domitia bevinden zich in het Bois de la Vallongue in Pinet. Deze oude Romeinse weg is een historisch monument en is hier bijzonder goed bewaard gebleven. Op vele informatieborden wordt de geschiedenis ervan uitgelegd en een dwarsdoorsnede geeft meer informatie over de aanleg ervan.

Een beetje geschiedenis

In de 2e eeuw voor onze jaartelling overheerst het Romeinse rijk het Middellandse zeegebied. In die periode trekken de Romeinse legioenen onder leiding van Consul Cneius Domitius Ahenobarbus de Alpen over om het gebied tussen Italië en Spanje te veroveren. Deze regio wordt de provincie Gallia Transalpina.

Na hun vestiging leggen de Romeinen een grote weg aan van de ene naar de andere kant van de provincie en noemen deze naar de veroveraar Domitius: Via Domitia.

Langs deze weg worden een aantal kolonies gesticht, ter bevolking van de streek en later worden een kadaster en een verstedelijking opgezet die kenmerkend zijn voor de Romeinen.

Een militaire en strategische weg

Cneius Domitius Ahenobarbus, belast met de kolonisatie van de provincie met zijn legioenen, legt een weg aan om zich in het zuiden van Gallië te vestigen en het bezit van Rome en Spanje definitief te consolideren.

Deze weg heeft vooral een militair en strategisch doel: hij moest het hele jaar begaanbaar zijn (in tegenstelling tot de zeevaart) en de Romeinse legers in staat stellen om zich zo direct en snel mogelijk te verplaatsen.

Vervolgens wordt de Via Domitia een communicatie-as, voor handel en uitwisseling. De weg wordt tot in de Middeleeuwen gebruikt door handelaars, reizigers en pelgrims.

Mijlpalen

Op dit stuk van de Via Domitia bevinden zich twee mijlpalen.

Zoals hun naam al aangeeft, wordt langs de weg om de “Romeinse mijl” een grenspaal geplaatst (1 Romeinse mijl = 1481 meter, de Romeinse pas staat gelijk aan twee stappen).

Net als nu maakten deze het mogelijk om de positie op de weg te bepalen en afstanden te evalueren. Maar buiten dat worden de palen ook voor propaganda gebruikt. De naam van de keizer en zijn titel zijn erop te lezen, met de reparatiewerkzaamheden die hij aan de weg heeft uitgevoerd.

Een Romeinse wagen?

Deze wagen, een eigentijds symbool van de Via Domitia, heet de “cursus publicus”. Het vertegenwoordigt een van de essentiële belangen van deze oude weg, namelijk de administratieve functie ervan.

Netwerken met halteplaatsen en stations worden gebouwd om informatie te verspreiden. De keizerlijke koerier met de officiële post wordt vervoerd in een “lichte” wagen (cisium) met een gemiddelde van 75 km/dag, en soms het dubbele!

Bekijk ook: wandelroute over de Via Domitia

Andere tips voor routes om ons landschap te ontdekken: wijnwandeling “Land Art in de wijngaarden” door de wijngaarden van Montagnac of “van wijn naar de bron” in de wijngaarden van Pomérols.

Fotocredit: Natacha Durrieu
Foto’s hergebruiken verboden