Een uniek milieu dat aangewezen als Natura 2000-gebied

Bij de samenvloeiing van wateren, tussen rivier en zee, heeft Cap d’Agde talrijke troeven om liefhebbers van groene vakanties te verleiden! De natuurgebieden worden nauwlettend beschermd om het erfgoed en de biodiversiteit te behouden, zowel op het land als in de zee, en de meeste daarvan zijn uitgeroepen tot Natura 2000-gebied: de rivier Hérault, de tijdelijke plassen van Notre-Dame, de meren van Le Bagnas (Réserve Naturelle Nationale) en, de meest uitgestrekte: het onderwatergebied “Posidonies du Cap d’Agde”. Ja, het hele kustgebied is hier tot Natura 2000*-gebied uitgeroepen!

La Réserve Naturelle Nationale du Bagnas

Sinds 1983 zijn de meertjes van Le Bagnas tot een natuurreservaat uitgeroepen. Dit reservaat strekt zich uit over 600 hectare en bestaat uit vochtige gebieden (plassen en moerassen), duinen, kustheide, kwelders en landbouwgebieden. In het grensgebied van zee en land is het Réserve Naturelle national du Bagnas een complex en waardevol ecosysteem. Dit reservaat, dat bestaat uit ongerepte meertjes, heeft een reinigende rol dankzij zijn omvangrijke biologische activiteit. Lagunes en oevers herbergen talrijke vogelsoorten die hier tijdens hun jaarlijkse trek met duizenden tegelijk nestelen, naar voedsel zoeken of komen uitrusten. Ten slotte herbergt het reservaat talrijke plantensoorten waaronder een aantal zeldzame en bedreigde.

Ontdek de vogels in de ongerepte natuur

U kunt het gebied te voet, op de fiets of te paard bezoeken voor een ontdekkingstocht naar de vogels van het van het reservaat. Er worden hier bijna 250 vogelsoorten geteld waaronder de visarend, de zwarte ooievaar, de roze flamingo, de zwaluw, de kluut of de kleine zilverreiger. In de winter kunt u getuige zijn van de grote samenscholingen van eenden, talingen, tafeleenden, wilde eenden of slobeenden. Andere opmerkelijke soorten die u misschien zult kunnen waarnemen: de steltkluut, de strandplevier, de kalanderleeuwerik of de roerdomp.

Zowel in het zachte ochtendlicht als bij zonsondergang zult u bovendien de puurheid en de sereniteit van het landschap kunnen waarderen.

©Henri Comte

Het onderwatergebied “Posidonies de Cap d’Agde”, een Natura 2000-gebied

Het gebied van de “Posidonies du Cap d’Agde” bestrijkt 6 113 hectare en herbergt niet alleen kostbare natuurlijke rijkdommen zoals de wierbank van Posidonies die een waardevolle visvijver herbergt, maar ook de “grande nacre” van Coralligène en een rijke waterfauna, maar ook befaamd geologisch erfgoed: het Ile de Brescou en de rotsbodem van de Grande Conque, de Roche Notre-Dame en Les Tables.

* Een Natura 2000-gebied is een natuurgebied dat door de Europese Unie is verklaard tot een gebied met een grote erfwaarde vanwege de flora en fauna die zich daar bevindt.

Wist u dat? 

De rotsen langs de kust zijn kwetsbare gebieden die bijdragen aan de voortplanting van de onderwaterfauna. Schelpdieren (mosselen, oesters enz.) en schaaldieren (krabben, zee-egels enz.) niet oppakken: deze zijn onontbeerlijk voor de biodiversiteit van de Middellandse Zee.

©Henri Comte

Praktische informatie 

• Laat u verleiden tot een rondleiding door het Réserve Naturelle Nationale du Bagnas!

De activiteit “Ontdekking van het meer en zijn vogels” met uitleen van observatiemateriaal wordt het hele jaar door georganiseerd op zaterdag van 9 tot 11u30. Reservering verplicht, uiterlijk vrijdag 17u.

5€/pers. Gratis voor kinderen onder de 12.
Groepen vanaf 5 pers. 5€/pers.

Andere mogelijkheden voor ontdekkingstochten” per ligfiets, fiets of te paard…

Info : ADENA – Association de Défense de l’Environnement et de la Nature des Pays d’Agde
Maison de la Réserve. Domaine du Grand Clavelet. Route de Sète
Ontvangst ter plaatse, dagelijks behalve in het weekend.
Tel. : +33 (0)7 81 14 71 14 of +33 (0)4 67 01 60 23

E-mail – www.adena-bagnas.fr

• De gemeente Agde (Directie Zeemilieu) waakt over de bescherming van het Natura 2000-gebied “Posidonies du Cap d’Agde” en leidt acties voor de bewustmaking van het zeemilieu, met name rond de het onderwaterpad.